Menu

Kuten Virossa ja Suomessa, tietyt universaalit säännöt pätevät yhteiskunnasta riippumatta. Lähtökohtaisesti vieraassa yhteiskunnassa oleskelu ei edellytä sen lainsäädännön tuntemista kunhan muistaa käyttäytyä fiksusti. Järkevä ihminen ei tarvitse juristia päivittäisten asioidensa hoitamiseksi. Yllätyksiä toki tulee, mutta ne kuuluvat elämään. Liike-elämässä ikäviä yllätyksiä olisi tosin syytä välttää.

Vielä 90-luvulle saakka Suomi kopioi suoraan lainsäädäntöä Ruotsista - hämmästyttävän monet Suomen ruotsinkieliset lait ovatkin kielellisesti lähes identtisiä Ruotsin vastaavan lain kanssa. Kuvaavaa on, että Uppsalassa suoritettu juristintutkinto kelpasi lähes sellaisenaan Suomessa. Nämä ajat ovat jääneet nyt taakse ja ulkomailta palaavalta juristilta edellytetään jopa 100 opintopisteen maksullisia lisäsuorituksia.

Uudelleen itsenäistynyt Viro taas päätti 90-luvulla nykyaikaistaa lainsäädännön Manner-Euroopasta. Esimerkiksi vielä 2000-luvulla Tarton yliopiston esineoikeuden tärkeimpänä tenttikirjana toimi suora käännös saksalaisesta oppikirjasta. Tenttikirjassa viitattuja pykäliä ei löytynyt Viron esineoikeuslaista vaan ne viittasivat Saksan BGB:hen.

Euroopan unionin myötä lainsäädäntö on hiljalleen paikoittain yhdenmukaistunut Virossa ja Suomessa. Onko sitten mahdollista tuntea kahden maan lainsäädäntö juristilta edellytettävällä tarkkuudella? Muodollisesti tämä on kyllä mahdollista. Edellytykseksi on kuitenkin paljon töitä sekä jatkuvaa tietojen ylläpitämistä kahdesta itsenäisestä oikeusjärjestelmästä. Ei sovi myöskään unohtaa, että silloin tällöin päämieheltä saadut toimeksiannot edellyttävät oikeudessa esiintymistä - jopa naapurivaltiossa.

Viisi vuotta virolaisessa asianajotoimistossa ovat osoittaneet, että yhä useampi toimeksianto koskettaa tavalla tai toisella suomalaista lainsäädäntöä. Siksi päämiehen kannalta on mainiota, jos vastaukset kysymyksiin löytyvät saman katon alta.

Aleksi Arajärvi, juristi & luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja, Law Office Laus & Partners OÜ

Suomalais-eestiläisen kauppakamarin hallituksen jäsen