Soome-Eesti Kaubanduskoja 8.11.2017 juhatuse koosoleku otsusega esitasime Eesti Kaubandus-Tööstuskojale taotluse esimese klassi aumärgi andmiseks Soome Vabariigi suursaadik Kirsti Narinenile.

Üheks mitmest põhjuseks oli suursaadik Kirsti Narineni erakordne panus Eesti ja Soome majanduselu arendamisele, eelkõige koostöösuhete ja võrgustiku loomisel sh. uued tegevused ja üritused terve Eesti Vabariigi territooriumil.

Suursaadik Kirsti Narineni tegevus ei ole keskendunud üksnes Põhja-Eestisse, vaid ta on jätkuvalt arendanud koostööd nii Ida-Virumaal kui ka Lõuna-Eestis. Ta on võtnud aktiivselt ja julgelt sõna majandussuhete arendamisel terve Eesti Vabariigi piires ja kaasanud mitte ainult soomlasi – vaid ka eestlasi otsima uusi äri- ja koostöövõimalusi igalt poolt Eestis.

Suursaadik Kirsti Narinen on pööranud tähelepanu võrdselt nii pikaaegselt tegutsenud ettevõtetele kui ka idufirmadele. Ta on kaasanud erinevaid osapooli, mis on omakorda loonud uusi võimalusi ä arendamiseks  ning soomlaste ja eestlaste vahelise koostöö tugevdamiseks. Tema aktiivne suhtumine on andnud julgestust ja lootust mitte ainult ettevõtjatele vaid tavainimestele.

Kaubandus-Tööstuskoja I klassi aumärk anti suursaadikule üle 22.aprillil koja traditsoonilisel Kevadballil, kus osalesid ka Soome-Eesti Kaubanduskoja liikmed.