Estonia e-Showroomi külastus

Enterprise Estonia (EAS) kutsus koja liikmeid tutvuma Estonia e-Showroomi ja Eesti suurima äritegevust toetava organisatsiooni tegevusega. E-Showroomis räägiti, mil moel turundatakse Eestit külalistele erinevatest maadest ja kuidas firmad ise saavad tegevuses kaasa lüüa. Peateemadeks olid digitaliseerimine ja e-teenused. E-Showroom kolib poole aasta pärast suuremale pinnale Ülemiste City lähedusse ning e-Showroom on plaanis muuta veelgi interaktiivsemaks teenindamaks Eestist huvitatud ettevõtteid ja inimesi.

Tanel Rebane juhib EASi arenduskeskust. Rebane tutvustas, mil moel arendab EAS oma tegevust tulevikus ning milliseid konkreetseid teenuseid on võimalik tulevikus ettevõtetele pakkuda. Eriti soovitakse toetada firmade enda tootearendust ning uute eksporditurgude vallutamist.

Suur tänu kõigile osalejatele!