Euroopa maksetavade uuringu tulemused

Intrum Justitia maksekäitumist ja – riske puudutav uuring on Euroopa kõige esinduslikum maksekultuuri uuring. Uuring viidi samaaegselt läbi 29 Euroopa riigis ajavahemikul veebruar-märts 2017 ning küsimustikule vastas 10 468 ettevõtet, sealhulgas üle 200 ettevõtte Eestist. Intrum Justitia viib maksekäitumise uuringut läbi alates 2000. aastast.

Uuringust selgub, et Euroopa väikese ja keskmise suurusega ettevõtetelt oodatakse pikemaid maksetähtaegu. Sama on tunnistanud 85% Eesti vastajatest ning Euroopas keskmiselt 61% ettevõtetest (aasta varem 46%). Aastaga on Eesti ettevõtetevahelised maksetähtajad pikenenud 25%, kuueteistkümnelt päevalt kahekümnele. Uuring käsitles ka Brexiti mõju Eesti ettevõtetele. 49% vastanutest leidis, et mõju on pigem negatiivne, 29% ei näe, et Brexit nende ettevõtet mõjutaks ning 7% leidis, et mõju on pigem positiivne.

Kõik Intrum Justitia Euroopa Maksetavade Uuringu tulemused on leitavad siit: www.intrum.ee

Suur tänu Intrum Justitiale olulise informatsiooni ning maitsvaid suupistete ja jookide eest!