Kamarin jäsenet kokoontuivat taas seminaariin 22. helmikuuta Olümpia hotelliin. Aihe oli moderni ja jännittävä, esitteli kryptomaailman hyviä ja huonoja puolia. Esittelyn teki asianajotoimisto Hedman lakimies Vladislav Linko kuka  jokapäiväisesti käsittelee aiheeseen liittyvää ja hänellä on sen myötä on hänellä runsaasti teoreettista ja käytännöllistä tietoa. Kysyttiin monia kysymyksiä ja tuli useita mielenkiintoisia ajatustenvaihtoja. Osallistujat saivat tietää, että yleisesti tunnettu kryptoraha on vain pieni osa siitä, mitä kryptoalue kokonaisuutena sisältää. Yleiseksi kehittyi käsitys, että se on kyllä äärimmäisen suosittu, nopeasti ja paikoin hallitsemattomasti kehittyvä ilmiö koko maailmassa, mutta varsinaista sisältöä on siinä vähän. Päädyttiin myös filosofisempiin keskusteluihin, että mihin elämämme ylipäätään ohjautuu kun kaikki yhä kiihtyvällä tahdilla virtualisoituu. Kuka sitten oikeassa elämässä elää? Seminaarin jälkeen todettiin, että aihe ansaitsisi ajanmukaisuuden ja oveluuden vuoksi uuden samankaltaisen tilasuuden.

Kiitos esiintyjälle ja osallitujille!