Digitalisoinnin lyhyt oppimäärä-seminaari

Keskiviikkona 24.5.2017 pidettiin digitaalisoitumisen lyhyt oppimäärä Suomen Suurlähetystön tiloissa. Paikalle saapuikin täysi huoneellinen FECC jäseniä edustaen laajalla skaalalla erityyppisiä liiketoimintoja. Tiedon Heiti Mering oli paketoinnut digiaiheisen esitysten kokonaisuuden, jossa esimerkkien avulla kerrottiin mitä kaikkea digitalisoitumisella voidaan tarkoittaa ja tehdä.

Yhteenvetona voi ehkä todeta, että digitalisoituminen antaa mahdollisuuksia: olla omassa liiketoiminnassa toisia tehokkaampi ja mahdollistaa oman liiketoiminnan verkostuminen toisten kanssa; siten avaten uusia mahdollisuuksia. Toisaalta digitalisoituminen luo paineita: jollen digitalisoidu jäänkö kaiken ulkopuolelle ja kuinka tulla toimeen digitalisoitumisen vaatimista teknologioista ja teknisistä haasteista. Puhumattakaan EU:n vaatimuksista liittyen henkilötietojen käyttämiseen ja suojaamiseen.

Tilaisuus järjestettiin yhteistyössä Suomen Suurlähetystön kanssa osana Team Finland ja Suomi100 toimintaa. Tilaisuuden aluksi suurlähettiläs Kirsti Narinen toivotti kaikki tervetulleeksi kehoittaen hyödyntämään Suurlähetystön mahdollisuuksia toimia „verkostumisen platformina“.

Seminaarin aloitti Heiti Mering kertomalla mihin maailma on menossa ja mitä tuo nk Teollisuus versio 4.0 eli teollisen vallankumouksen seuraava vaihe: „Digitaalinen Teollisuus“ on. Osana Heitin esitystä Kaido Heinsalu puhui e-lasku-palvelu esimerkin avulla digitaalisesta verkostumista ja kanssakäimisestä. Andres Kostiv kertoi oikein tehdyn disain-työn tärkeydestä ei vain IT:ssä vaan kaikessa palvelukehityksessä. Prologin Tõnis Hintsov esitteli Single Window hanketta, joka luo yksinkertaisempaa tulevaisuutta logistiikan maailmaan ja sen avulla tehokkaampaa ja varmempaa toimitusketjua. Tilaisuuden viimeissä puheenvuorossa Anneli Heinsoo pelotti kaikkia kertomalla General Data Protection Regulation eli neljästä kirjaimesta joihin kaikkien meidän tulee olla valmis.

Seminaari oli varsin tuhti paketti vaikka vain raapaisi digitalisoitumisen pintaa. Niinpä tilaisuuden jälkeen seuranneessa Latitude59 tilaisuudessa syntyvätkin jo ensimmäiset ajatukset millä aiheilla jatketaan.

Kiitos kaikille esiintyjille ja osallistujille!