Johdon rooli yrityksessä – virolaisia ja suomalaisia kokemuksia

Torstaina 21.2. kauppakamari järjesti seminaarin yrityksen johdon ja omistajien välisestä yhteistyöstä sekä vastuista ja velvollisuuksista Radisson Blu Sky hotellissa. Alustajina toimivat Valter Võhma Hedman Partners & co’sta sekä KTM, HHJ Satu Koskinen.

Valter avasi kuulijoille virolaisen käytännön mukaisia hallituksen jäsenten vastuita konkreettisten esimerkkien avulla sekä antoi neuvoja hallituksen jäsenen työsopimuksen sisällöstä. Seminaariin osallistujat saivat paljon vinkkejä, millaisia seikkoja tulee ottaa huomioon hallituksen jäseneksi (juhatuse liige) ryhtyessään.

Satu puolestaan kertoi kuulijoille oman väitöskirjatutkimusaineiston pohjalta hyvän yhteistyön edellytyksistä hallituksen ja toimitusjohtajan välillä. Esitysten aikana ilmeni, että käytänteet poikkeavat Viron ja Suomen välillä suuresti. Samoin suuren ja pienen (”mies ja kirves”) yrityksen välillä erot johtamisen struktuurissa ja käytännöissä ovat suuret niin Virossa kuin Suomessakin. Kehitettävää yhteistyössä löytyy vielä molemmissa maissa, sillä toimivalla yhteistyöllä saavutetaan parempia tuloksia.

Ansiokkaat seminaarialustukset herättivät vilkasta keskustelua ja paljon kysymyksiä, mikä jatkui vielä tovin esitysten jälkeenkin. Kiitokset niin alustajille kuin aktiiviselle yleisölle. Keskustelu aiheesta jatkunee vielä tulevaisuudessakin.