RIIGI- JA AMETIASUTUSED

EESTI SUURSAATKOND ja saatkonna teabekogumik ”Äriinfo”:
http://www.estemb.fi/ , http://www.estemb.fi/est/ariinfo

SOOME MINISTEERIUMID Soome Valitsuse interneti kodulehel:
http://www.vn.fi/etusivu/fi.jsp

PATENDI- JA (ÄRI)REGISTRIAMET (Patentti- ja rekisterihallitus) 
http://www.prh.fi

MAKSUAMET (Verohallitus) 
http://www.vero.fi
Hea eestikeelne infokogumik äritegevuse alustamisest, maksusüsteemist, KKK, jne:
http://www.vero.fi/en-US/Tax_Administration/Eesti_keel

TOLLIAMET (Tullihallitus) 
www.tulli.fi

STATISTIKAAMET (Tilastokeskus) 
http://www.stat.fi

KONKURENTSIAMET (Kilpailuvirasto) 
http://www.kilpailuvirasto.fi

TARBIJAKAITSEAMET (Kuluttajavirasto) 
http://www.kuluttajavirasto.fi

TOIDUAMET (Elintarviketurvallisuusvirasto) 
http://www.evira.fi/portal/fi/

ETTEVÕTLUSE TUGIORGANISATSIOONID

EAS ja nende HELSINGI KONTOR
http://www.eas.ee/index.php/ettevotjale/eksport/ekspordikonsultandid/soome

http://www.eas.ee/ettevotjale/rahvusvahelistumine/vaelisesindused/soome

INVEST IN FINLAND
http://www.investinfinland.fi

MAAKONDLIKUD ELY-KESKUSED (ettevõtlus, liiklus ja keskkond)
http://www.ely-keskus.fi/fi/Sivut/default.aspx

RIIGI TEHNILINE UURIMISKESKUS – VTT (Valtion teknillinen tutkimuskeskus VTT) 
http://www.vtt.fi

SOOME KESKKAUBANDUSKODA
http://www.keskuskauppakamari.fi/

RAHVUSVAHELINE FINNCHAM -VÕRGUSTIK
http://finncham.fi

SOOME-EESTI KAUBANDUSÜHING
http://www.seky.fi

TÖÖANDJATE ÜHENDUSED JA ERIALALIIDUD

ETTEVÕTLUSE KESKLIIT (Elinkeinoelämän Keskusliitto)
www.ek.fi
NB! Kodulehel on kõigi liikmesliitude – enamasti suurettevõtete erialaliitude – kontaktid.

ETTEVÕTJATE LIIT (Suomen Yrittäjät) 
www.yrittajat.fi
NB! Kodulehel on kõigi liikmesliitude – enamasti väiksemate ettevõtete liitude – kontaktid.

PÕLLUMAJANDUSTOOTJATE KESKLIIT – MTK (Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitt)
http://www.mtk.fi

ÜLDTÖÖSTUSE LIIT (Yleinen Teollisuusliitto ry) 
http://www.ytl.fi

KAUBANDUSE KESKLIIT (Kaupan Liitto) 
http://www.kauppa.fi/

FINANTSORGANISATSIOONID

SOOME PANK (Suomen Pankki)
http://www.bof.fi

FINANTSINSPEKTSIOON (Finanssivalvonta)
http://www.finanssivalvonta.fi/fi/Pages/Default.aspx

BÖRSIMAAKLERITE LIIT (Suomen Pörssimeklarit ry)
www.suomenporssimeklarit.fi

FINANTSALA KESKLIIT (Finanssialan Keskusliitto ry) 
http://www.fkl.fi

RAAMATUPIDAMINE JA AUDIT

RAAMATUPIDAMISFIRMADE LIIT (Taloushallintoliitto ry) 
http://www.taloushallintoliitto.fi

AUDIITORITE LIIT (HTM – tilintarkastajat ry) 
www.htm.fi