Kyberturvallisuuden seminaari

8. lokakuuta järjestetyssä seminaarissa keskusteltiin tietoverkkoturvallisuudesta, -hygieniasta ja tietoturvan tarpeesta sekä annettiin ohjeita siitä, miten Internetin riskejä voidaan parhaiten ehkäistä. Alan parhaat asiantuntijat antoivat siihen neuvoja.

Aloituspuheenvuoron piti Clarified Securityn tietoturva-asiantuntija Sille Laks, kuka antoi käytännöllisiä esimerkkejä tietoturvan tarpeesta, verkkoriskeistä ja siihen liittyvästä uhkakuvasta.

SK ID Solutions laatunjohtaja Katrin Laas-Mikko antoi ohjeita siitä, miten pystymme olemaan turvassa verkkomaailmassa ja mitä eri standardisoidut riskienhallintamallit tarjoavat.

Esityksiä seurasi avoin keskustelu.

Paljon kiitoksia puhujille ja osallistujille!