7.3. järjestetyssä seminaarissa esiteltiin henkilötietojen käsittelyä koskevia uusia sääntöjä Euroopan unionissa (GDPR). Mitä yritysten on tehtävä uuden asetuksen mukaisesti (toimintakertomukset, vaikutusten arviointi, tietosuojavaltuutetun nimittäminen, ilmoitukset rikkomuksista) ja miten yritysten on kehitettävä henkilötietoihin perustuvia palveluita (oikeus tulla unohdetuksi, tietojen siirto ja tietojen poistaminen) ja kuinka yritys voi vähentää henkilötietojen käsittelyä ja riskejä (tietojen anonymisointi, ihmisten suostumuksen pyytäminen). Samoin käsiteltiin myös suoramarkkinointia ja profilointia koskevia sääntöjä. Seminaarin esiintyjä oli asianajaja Toomas Seppel asianajotoimisto Hedman Partnersista.

Kiitos esiintyjälle, osallistujille sekä vieraanvaraiselle L`Ermitage hotellille!