Viron yrittäjyys- ja teknlogiaministeri Andres Sutt keskusteli 16. marraskuuta pidetyssä kokouksessa talouden nykytilanteesta ja tulevaisuuden näkymistä FECC-jäsenien ja muiden kokoukseen kutsuttujen järjestöjen edustajien kanssa.

Kokouksen avasi Suomalais-virolaisen kauppakamarin hallituksen puheenjohtaja Sari Sopanen ja avauspuheenvuoron piti EAS ulkomaisten investointien keskuksen johtaja Joonas Vänto.

Keskustelun pääaiheena oli ammattitaitoisen työvoiman puute, jonka kokoukseen osallistuneet Suomalais-virolaisen kauppakamarin jäsenet näkivät Viron talousympäristön suurimmaksi pullonkaulaksi. Ministeri Sutt korosti yhteistyön tärkeyttä ja piti tarpeellisena jatkaa keskustelua myös tulevaisuudessa, jotta voimme yhdessä elvyttää Viron taloutta ja myötävaikuttaa ulkomaisten yritysten toimintaan Virossa.

Suuri kiitos ministerille ja kaikille mukanaolleille!