FECC tekee aktiivista yhteistyötä Virossa toimivien liikemiesyhdistysten sekä yhteiskunnallisten instituutioiden kanssa. Järjestämme yhdessä tilaisuuksia sekä osallistumme lähinnä kamarin hallituksen edustamana erilaisten työryhmien toimintaan. Esimerkkejä yhteistyöverkostojemme toimijoista ovat:

FICE (FOREIGN INVESTORS' COUNCIL IN ESTONIA)

on Virossa toimivien ulkomaisten pääomasijoittajien ja elinkeinoelämän organisaatioiden neuvosto, joka pyrkii säännöllisin tapaamisin, raportein ja toimenpideohjelmasuosituksin edistämään Viron liiketoimintaympäristön kehitystä sijoittajaystävälliseen suuntaan.

FICE:n ydinjäseniä ovat USA:n, Englannin, Hollannin, Itävallan, Norjan, Ruotsin, Saksan, Suomen ja Tanskan sekä Viron yrityksiä yhdistävät kauppakamarit, liikemiesklubit ja kaupalliset edustustot. Kyseisistä maista lähtöisin olevat pääomat vastaavat Eestin Pankin tilastojen mukaan yli 80% maahan saapuvista ulkomaansijoituksista.

FICE:n ajamia pääteemoja ovat mm. verotusjärjestelmä, energiahuolto ja sen ympäristövaikutukset, hallintouudistus, koulutus- ja työvoimakysymykset sekä liiketoimintaetiikkaan liittyvät kysymykset.

FICE:n edustusto tapaa pääministerin ja hänen asiantuntijoittensa kanssa säännöllisesti vuosittain, ja esiintynyt Viron parlamentin eli Riigikogun talousasioiden komitean edessä sekä parlamentin keskustelutilaisuuksissa.

FECC on ollut FICE:n täysivaltainen jäsen neuvoston perustamisesta lähtien. FECCin edustaja FICEssä on hallituksen varapuheenjohtaja Heikki Mäki. Heikki on myös FICEn hallituksen varapuheenjohtaja.

FinnCham-verkosto

Suomen Keskuskauppakamari, Ulkoasiainministeriö, Työ- ja Elinkeinoministeriö sekä Finpro julkistivat syyskuussa 2011 uuden, yli 100 sinivalkoisista lähtökohdista eri puolilta maailmaa toimivaa kauppakamaria ja -yhdistystä sekä kiltaa yhdistävän FinnCham-verkoston.

Keskuskauppakamari koordinoi FinnChamin toimintaa aluksi omista tiloistaan käsin. Verkoston tavoitteena on vahvistaa yritysten kansainvälistymistä ja tukea niitä vientiponnisteluissa, solmia kontakteja maailmalla jo toimivien sekä sinne vasta lähdössä olevien yritysten välille sekä edesauttaa kansainvälisten taloussuhteiden kehitystä. Verkosto tarjoaa kansainvälisille toimijoille myös yhteyksiä Suomen suuntaan.

FinnCham tarjoaa jäsenilleen Keskuskauppakamarin tiloja (WTC, Aleksanterinkatu 17, Helsinki) erilaisten pienten vierailutilaisuuksien järjestämiseen sekä auttaa seminaari- ja tapahtumajärjestäjiä löytämään asiantuntijapuhujia omien ja yhteistyökumppaneidensa resursseista. FinnCham suunnittelee myös omien vuosittaisten verkostoitumistilaisuuksien järjestämistä Helsinkiin.

FECC on FinnCham-verkoston virallinen jäsen Virossa. Lisätietoja nettiosoitteesta www.finncham.fi sekä Suomen suurlähetystöstä Pilvi Põdramäelta, pilvi.podramagi@formin.fi, GSM: +372 566 97 258.

SUOMALAIS-EESTILÄINEN KAUPPAYHDISTYS SEKY

FECC on uudistanut ja tiivistänyt kontaktejaan etupäässä Helsingissä toimivan Suomalais-Eestiläisen kauppayhdistyksen kanssa. Yhteistyön tavoitteena on kehittää säännöllistä yhteydenpitoa sekä järjestää molempien yhdistysten jäseniä kokoavia tutustumiskäyntejä erilaisiin virolais- ja suomalaiskohteisiin.