MTÜ Soome-Eesti Kaubanduskojan („FECC“) käsittelemät henkilötiedot

FECC käsittelee seuraavia henkilötietoja:

  • nimi
  • puhelinnumero
  • sähköpostiosoite
  • valokuvat

Henkilötietojen käytön tarkoitus

Henkilötietoja käytetään vain FECC:in jäsenten (juridisten henkilöiden) edustajien (luonnolliset henkilöt) tiedottamiseksi FECC:in järjestämistä tilaisuuksista sekä FECC:in säännöllisesti julkaistavan uutiskirjeen lähettämiseksi. Valokuvia käytetään FECC:in tapahtumien kuvituksissa.

Henkilötietojen käytön oikeudellinen peruste

FECC käyttää henkilötietoja Viron rekisteröityjä yhdistyksiä säätelevässä laissa (mittetulundusühingute seadus) määrättyjen tehtävien hoitamiseksi. Valokuvia käytetään ja uutiskirjettä lähetetään teidän suostumuksellanne.

Oikeus tutustua kerättyihin henkilötietoihin

Teillä on oikeus tutustua teistä kerättyihin henkilötietoihin sekä vaatia oikaisua vääriin henkilötietoihin ottamalla yhteyttä sähköpostitse (info@fecc.ee).

Oikeus vaatia kerättyjen tietojen lähettämistä

Teillä on oikeus vaatia omien henkilötietojen lähettämistä esittämällä pyyntö sähköpostitse. FECC lähettää tiedot sen jälkeen kun pyytäjän henkilöllisyys on tarkistettu.

Oikeus vaatia tietojen poistamista

Teillä oikeus poistaa omat tiedot, mukaan lukien valokuvat, ottamalla yhteyttä FECC:iin sähköpostitse. FECC:in on vastattava pyyntöönne sekä poistettava tiedot jollei laki edellytä tietojen säilyttämistä.

FECC:in uutiskirjeen peruuttaminen

Teillä on oikeus peruuttaa uutiskirje. Peruutus voidaan tehdä uutiskirjeessä olevan linkin kautta tai olemalla yhteydessä FECC:iin sähköpostitse.

Evästeet (cookies):

FECC:in kotisivut käyttävät evästeitä verkkoliikenteen analysointia ja tilastointia varten. Kaikki tiedot joita evästeet keräävät, ovat anonyymejä eikä niistä ole mahdollista yksilöidä henkilöä. Voitte poistaa tietokoneellanne olevat evästeet tai estää evästeet selaimen asetuksista.

Henkilötietosuojaa ja tietojenkäsittelyn valvontaa hoitaa ja valvoo Viron tietosuojavaltuutettu, Andmekaitse Inspektsioon.