Juhatuse roll ettevõttes – Eesti ja Soome kogemusi

Neljapäeval, 21.2 organiseeris kaubanduskoda Radisson Blu Sky hotellis seminari, kus teemadeks olid ettevõtte juhatuse ja omanikevaheline koostöös, vastutus  ja kohustused.  Esinejateks olid Valter Võhma advokaadibüroost Hedman Partners & CO ning majandusteaduste magister, HHJ Satu Koskinen.

Valter esitles kuulajatele konkreetsete näidete näol seda, milline on juhatuse liikmete roll ja vastutus ning andis nõu, milline peaks olema juhatuse liikme töölepingu sisu. Seminari osalejad said palju näpunäiteid selle kohta, millega peab arvestama inimene, kes asub ametisse juhatuse liikmena.

Satu omakorda rääkis kuulajatele, milliseid eeldusi on vaja, et koostöö juhatuse ja tegevjuhi vahel hästi sujuks. Selgus, et tavad on Soomes ja Eestis paljuski erinevad. Samuti ilmnes tõsiasi, et nii Soomes kui Eestis  on suure ja väikese firma juhtimise struktuurid erinevad. Arenguruumi koostöö edendamise osas leidub veel mõlemal maal, peitub ju heade tulemuste võti just eelkõige heas koostöös.

Põnevad esitlused tekitasid aktiivse vestlusringi ja palju küsimusi ning neid jagus ka veel peale esitluste lõppu. Täname esinejaid ja aktiivseid osalejaid. Arutelud antud teemal järkuvad kindlasti ka tulevikus.