RIIGI- JA AMETIASUTUSED

EESTI SUURSAATKOND ja saatkonna teabekogumik ”Äriinfo”:
www.estemb.fi , www.estemb.fi

SOOME MINISTEERIUMID Soome Valitsuse interneti kodulehel:
www.vn.fi

PATENDI- JA (ÄRI)REGISTRIAMET (Patentti- ja rekisterihallitus) 
www.prh.fi

MAKSUAMET (Verohallitus) 
www.vero.fi
Hea eestikeelne infokogumik äritegevuse alustamisest, maksusüsteemist, KKK, jne:
www.vero.fi

TOLLIAMET (Tullihallitus) 
www.tulli.fi

STATISTIKAAMET (Tilastokeskus) 
www.stat.fi

KONKURENTSIAMET (Kilpailuvirasto) 
www.kilpailuvirasto.fi

TARBIJAKAITSEAMET (Kuluttajavirasto) 
www.kuluttajavirasto.fi

TOIDUAMET (Elintarviketurvallisuusvirasto) 
www.evira.fi

SOOME SUURSAATKOND
www.finland.ee

ETTEVÕTLUSE TUGIORGANISATSIOONID

EAS ja nende HELSINGI KONTOR
www.eas.ee
Helsingi

INVEST IN FINLAND
www.investinfinland.fi

MAAKONDLIKUD ELY-KESKUSED (ettevõtlus, liiklus ja keskkond)
www.ely-keskus.fi

RIIGI TEHNILINE UURIMISKESKUS – VTT (Valtion teknillinen tutkimuskeskus VTT) 
www.vtt.fi

SOOME KESKKAUBANDUSKODA
www.keskuskauppakamari.fi

RAHVUSVAHELINE FINNCHAM -VÕRGUSTIK
www.finncham.fi

SOOME-EESTI KAUBANDUSÜHING
www.seky.fi

BUSINESS FINLAND
www.businessfinland.fi

TEAM FINLAND
team.finland.fi

TÖÖANDJATE ÜHENDUSED JA ERIALALIIDUD

ETTEVÕTLUSE KESKLIIT (Elinkeinoelämän Keskusliitto)
www.ek.fi
NB! Kodulehel on kõigi liikmesliitude – enamasti suurettevõtete erialaliitude – kontaktid.

ETTEVÕTJATE LIIT (Suomen Yrittäjät) 
www.yrittajat.fi
NB! Kodulehel on kõigi liikmesliitude – enamasti väiksemate ettevõtete liitude – kontaktid.

PÕLLUMAJANDUSTOOTJATE KESKLIIT – MTK (Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitt)
www.mtk.fi

ÜLDTÖÖSTUSE LIIT (Yleinen Teollisuusliitto ry) 
www.ytl.fi

KAUBANDUSE KESKLIIT (Kaupan Liitto) 
www.kauppa.fi/

FINANTSORGANISATSIOONID

SOOME PANK (Suomen Pankki)
www.bof.fi

FINANTSINSPEKTSIOON (Finanssivalvonta)
www.finanssivalvonta.fi

BÖRSIMAAKLERITE LIIT (Suomen Pörssimeklarit ry)
www.suomenporssimeklarit.fi

FINANTSALA KESKLIIT (Finanssialan Keskusliitto ry) 
www.fkl.fi

RAAMATUPIDAMINE JA AUDIT

RAAMATUPIDAMISFIRMADE LIIT (Taloushallintoliitto ry) 
www.taloushallintoliitto.fi

AUDIITORITE LIIT (HTM – tilintarkastajat ry) 
www.htm.fi