Kohtumine Eesti ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministriga

Eesti ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Andres Sutt arutles 16. novembril toimunud ärikohtumisel FECC liikmeskonna ning teiste kohtumisele kutsutud  organisatsioonide esindajatega majanduse hetkeseisu ja tuleviku väljavaadete teemal.

Kohtumise avas Soome-Eesti Kaubanduskoja juhatuse esimees Sari Sopanen ja sissejuhatava kõnega esines EAS Välisinvesteeringute Keskuse juht Joonas Vänto.

Peamiseks aruteluteemaks kujunes kvalifitseeritud tööjõu puudus, mille tõstatasid kohtumisel osalenud Soome-Eesti Kaubanduskoja liikmed, nähes selles Eesti majanduskeskkonna suurimat kitsaskohta. Minister Sutt rõhutas koostöö olulisust ja pidas vajalikuks arutelu tulevikus jätkata, nii saame üheskoos elavdada Eesti majandust ning aidata kaasa välisettevõtete tegevusele Eestis.

Suur tänu ministrile ja kõigile kohtmisel osalenutele!