Kohtumine Tallinna linnapeakandidaatidega

Soome-Eesti Kaubanduskoda FECC korraldas 4. oktoobril valimisarutelu Tallinna linnapeakandidaatidele. Debati teemaks oli rahvusvaheline Tallinn ja osalesid Rainer Vakra (SDE), Martin Helme (EKRE), Raivo Aeg (IRL), Kristen Michal (RE), Maria Kaljuste (Meie Tallinn).

Kui kandidaatide tutvustusringi ajal esines poliitkonkurentide kritiseerimist, siis hiljem tõusis olulisimaks teemaks seos Soome ja Helsingiga. Mõnevõrra isegi üllatas panelistide ühtne soe suhtumine põhjanaabritesse. Seda võib seletada isiklike kogemustega kas õppimise, peretuttavate või töö kaudu. Hinnati soomlaste oskust pikemalt planeerida ja julgust suuremalt mõelda. Koostöö võimalusi ja rohket potentsiaali tõsteti mitmel korral esile.

Tasuta ühistransport tundus kõigile meelepärane, täiendusena võiks transport Tallinnas olla tasuta kõigile- nii turistidele kui Eesti elanikele. Jäi kõlama ka ettepanek juurutada Tallinna ja Helsingi ühistranspordi piletite ühtne süsteem.

Konverentsikeskuse loomist peeti eelduseks, et Tallinn oleks rahvusvahelisem. Esile kerkisid linnahalli renoveerimise toetajad, kui täiesti uue keskuse ehitamise otstarbekuse pooldajad.

Huvitaval kombel oli kuumim arutelu Tallinna reklaamimaksu küsimuse üle. Reklaamimaks tekitab pahameelt ettevõtjate seas, sest maksustatakse isegi poe aknal olev teavitus. Reklaamimaks on linnaosade põhine ja eelarve mõistes suur tuluallikas ei ole. Arutlejate arvates peavad linna välisilme risustamise vältimiseks olema reklaami püstitamise reeglid, kuid maksu osas peaksid olema paindlikud reeglid.

Koostöö Peterburi piirkonnaga ei leidnud pikka käsitlemist, kuna selle teema võti on Venemaa poliitikute sahtlis.

Kokkuvõtteks. Kohtumine möödus asjalikus õhkkonnas ja andis uut usku piirkonna ühise arendamise osas. Kohale oli tulnud 30 huvilist, kõige arvukamalt oli esindatud Soome saatkond, eesotsas suursaadik Kirsti Narineniga.

Kui vaadata Eesti ja Soome vaheliste projektide virvarri, siis liiga tihti tegutseb igaüks omas nurgas, suurt sünergiat on raske märgata. Soome ja Eesti ühises majandusruumis koos mõistlikult tegutsedes võime Eesti ettevõtete ja organisatsioonide käivet oluliselt tõsta.

Kohalike omavalitsuste volikogude valimispäev on 15.10. ja hääletada saavad kõik vähemlat 16-aastased Eestis elavad inimesed. Infot valimiste, kandidaatide ja eelhääletamise kohta www.valimised.ee

Valdar Liive, moderaator