Küberturvalisuse seminar

8. oktoobril toimunud seminaril räägiti osalejatele küberturvalisusest, -hügieenist ja infoturbe vajalikkusest ning anti suuniseid kuidas internetis levivaid riske kõige paremal moel ennetada. Oma nõuandeid jagasid pikaajaliselt valdkonnaga seotud eksperdid.

Avaettekanne tegi Clarified Security infoturbe ekspert Sille Laks, kes rääkis infoturbe vajalikkusest, küberriskidest ja sellega seotud ohumaastikust praktiliste näidete varal.

SK ID Solutions kvaliteedijuht Katrin Laas-Mikko andis suuniseid kuidas turvaliselt kübermaailmas käituda ja milliseid võimalusi selleks annavad erinevad standardiseeritud riskide juhtimismudelid.

Peale ettekandeid toimus avatud vestlusring.

Suur tänu seminaril esinejatele ja osalejatele!