Seminar: EL isikuandmete töötlemise uued reeglid

7.03 toimunud seminaril tutvustati Euroopa Liidu isikuandmete töötlemise uusi reegleid (GDPR). Mida peavad ettevõtted uue regulatsiooni kohaselt tegema (toimingute register, mõjuhinnang, andmekaitsespetsialist määramine, rikkumisteated) ning kuidas peaksid ettevõtted isikuandmetel põhinevaid teenuseid arendama (õigus olla unustatud, andmete ülekandmine, andmete kustutamine).

Kuidas saaks ettevõte vähendada isikuandmetega seotud toiminguid ja riske (andmete anonümiseerimine, inimeselt nõusoleku küsimine). Samuti käsitleti otseturustuse ja profileerimise reegleid. Seminari viis läbi advokaadibüroo Hedman Partners vandeadvokaat Toomas Seppel.

Täname esinejat ja osalejaid ning külalislahket L`Ermitage hotelli!