Seminar “Muutused maailmamajanduses”

22. oktoobril toimunud seminari viis läbi Tartu Ülikooli majandusteaduskonna rahvusvahelise ettevõtluse professor, akadeemik, Eesti Panga nõukogu ja Eesti Eelarvenõukogu liige Urmas Varblane.

Seminaril käsitleti erinevaid tahke maailmamajanduse arengutest. Arutleti selle üle, kas ees ootab aeglasem majanduskasv ja vähem rahvusvahelist kaubandust ning kes on üleilmastumise võitjad ja kaotajad. Samuti kas COVID-19 kriis koos USA ja Hiina vastasseisuga toob kaasa maailmamajanduses väärtusahelate ümberkujundamise ja globaalsete väärtusahelate asemele tulevad regionaalsed väärtusahelad. Ning kas Eestil on lootust saada kasu regionaalsete väärtusahelate kasvust.

Suur tänu esinejale ja kõigile kohaletulnud koja liikmetele!