Soome-Eesti Kaubanduskoja aastakoosolek 2023

FECC aastakoosolek toimus 22. veebruaril Original Sokos Viru hotellis ning sellel osales 38 kaubanduskoja liikmesfirmade esindajat. Koosoleku alguses tervitas koja liikmeid Soome suursaadik Vesa Vasara. Külalisesinejaks oli koosolekule kutsutud kommunikatsiooniekspert Raul Rebane, kes kirjeldas eestlaste varasemat ja nüüdisaegset mõttemaailma ning väärtusi.
Aastakoosolekul vaadeldi 2022. aastat tegevuste ja majanduslike näitajate kaudu ning kinnitati 2023. aasta tegevuskava ja eelarve. Tutvustati ka aasta alguses läbiviidud liikmeküsitluse tulemusi, mida kasutati ka 2023. aasta tegevuskava prioriteetide seadmisel. Küsitluse tulemustega on võimalik lähemalt tutvuda lisas oleva materjali kaudu. Vastanute vahel loositi 2023. aasta liikmemaksu 50% soodustus, mille võitis SOL Baltics. Palju õnne!
Koosolekul arutati ka liikmemaksu suuruse üle. Juhatus põhjendas liikmemaksu tõstmise vajadust üldise hinnatõusuga, liikmeküsitlusest lähtuvate lisaülesannetega ning kaubanduskoja tegevusulatuse ja kvaliteedi tagamisega. Koosolekul osalenud liikmed kiitsid heaks juhatuse ettepaneku kinnitada uueks liikmemaksuks 600 .
Aastakoosolekule kohaselt valiti juhatuse liikmete arv ning juhatuse liikmed. Üle pika aja oli võimalus taas hääletada kuna juhatusse soovis kandideerida 14 inimest. Eelmise juhatuse koosseisust jätkavad juhatuses Martin Ilumets (Ilumets & Partners), Urmas Kiik (Hedman Partners), Aki Kupiainen (Tietoevry Estonia), Heikki Mägi (Finesta Baltic), Anu Nigul (Tervituslo Estonia), Ilmar Petersen (Jotel), Sari Sopanen(Brackmann Arendus), Mika Sucksdorff (Uus Maa Kinnisvarabüroo) ja Johanna Vironmäki (Tuokko). Uute liikmetena alustavad juhatuses Timo Majuri (HC Pro) ja John Törn (Hansab).
Suur tänu Marina Mättikule ja Toomas Tavale omapoolse panuse eest koja juhatuses!
Asjatundjaliikmetena jätkavad juhatuses Pilvi Hämäläinen (Estonian Business and Innovation Agency) ja FransAnton Flander (Soome saatkond)
Koosolekul oli mitmeid huvitavaid sõnavõtteTäname kohtumisel osalenud liikmesfirmade esindajaid panuse eest kaubanduskoja arengusse.
Soovime kõigile oma liikmetele aktiivset aastat 2023