FECC teeb aktiivset koostööd nii Eestis tegutsevate äriühingutega kui ka ühiskondlike institutsioonidega. Koos korraldatakse erinevaid üritusi, samuti võtab FECCi juhatuse esindus osa erinevate töörühmade tööst. Näiteks kuuluvad koostöövõrgustikku järgmised organisatsioonid:

FICE (FOREIGN INVESTORS' COUNCIL IN ESTONIA)

on Eestis tegutsevate välisinvestorite nõukogu, mis oma regulaarsete koosolekute, aruannete ja soovituslike tegevussuundade kirjapanekutega püüab positiivselt mõjutada Eesti ettevõtluskeskkonna ja investeerimiskliima arengut.

FICE liikmed on Hollandi, Austria, Norra, Rootsi, Saksamaa, Soome ja Taani Eestis tegutsevate ettevõtete ühendused nagu kaubanduskojad, ärimeesteklubid ja kaubandusesindused. Vastavalt Eesti Panga andmetele tulevad ka 80% kõikidest Eestisse tehtud välisinvesteeringutest nendelt kaheksalt riigilt.

FICE peamised tegevusvaldkonnad hõlmavad Eesti välisinvestorite huve ning 2014. aasta prioriteetideks on koolitus, tööjõud ning maksustamine ja õigusaktid. Moodustatud on vastavad töörühmad, mille töö tulemusena mõjutatakse positiivselt välisinvestorite tegutsemist Eestis.

Alates selle asutamisest on FICE korraldanud regulaarselt igal aastal kohtumisi peaminister Andrus Ansipi ja teiste valitsuse liikmetega. FICE delegatsioon on esinenud ja Riigikogu majanduskomisjoni ees ning osalenud Eesti ärikeskkonna arengu arutelul.

FECC on olnud FICE täieõiguslik liige Välisinvestorite nõukogu loomisest alates. FECCi esindajaks FICEs on FECC-i juhatuse aseesimees Heikki Mäki, kes on ühtlasi ka FICE juhatuse aseesimeheks.
Vaata lisaks: www.fice.ee

FINNCHAM VÕRGUSTIK

Soome Keskkaubanduskoda, Välisministeerium, Töö-ja kaubandusministeerium ning Finpro avalikustasid 2011 aasta septembris uue FinnCham võrgustiku, mis ühendab enda alla üle 100 Soomega seotud kaubanduskoja ja-ühingu ning gildi kogu maailmas.

Esialgu koordineerib FinnChami tegevust Soome Keskkaubanduskoda oma tööruumidest. Võrgustiku eesmärk on tugevdada ettevõtete rahvusvahelistumist ja pakkuda tuge ekspordil tekkivate raskustega. Samuti on eesmärgiks sõlmida kontakte välisturgudel alustavate ja kogu maailmas juba tegutsevate ettevõtete vahel ning aidata kaasa rahvusvaheliste majandussuhete arengule. Võrgustik pakub rahvusvahelistele ettevõtjatele ka kontakte Soomes.

FinnCham pakub oma liikmetele Keskkaubanduskoja ruume (WTC, Aleksanterinkatu 17, Helsinki) erinevate väikeste vastuvõttude korraldamiseks ning aitab nii enda kui oma partnerite ressurssidega leida vajalikke esinejaid seminaridele ja muudele üritustele. FinnCham plaanib kord aastas Helsingis korraldada ka koosviibimise, kuhu on kutsutud kõik võrgustikku kuuluvad liikmed.

FECC on FinnCham võrgustiku ametlik liige Eestis. Tihedamaid koostöövõimalusi kaardistatakse perioodil sügis 2011 kuni talv 2012. Lisateavet leiab veebiaadressilt www.finncham.fi ning Soome saatkonnast Pilvi Põdramäelt, pilvi.podramagi@formin.fi , GSM: +372 566 97 258.

SOOME- EESTI KAUBANDUSLIIT SEKY

FECC on uuendanud ja tihendanud sidemeid peamiselt Helsingis tegutseva Soome-Eesti Kaubandusliiduga. Koostöö eesmärk on arendada korrapärast suhtlemist ningkorraldada informatiivseid külastusi mõlema liidu liikmetele erinevatesse Eesti-ja Soome sihtpunktidesseNäiteks üheks viimatiseks ühisprojektiks oli 2011 aasta septembri lõpus tehtud reis Lääne-Virumaale, kus lisaks kontaktide vahetamisele tutvusid FECC-i ja SEKYdelegatsioonid maakonna majanduse seisuga, piirkonnamõisategaBellus Furniture-ja Viru Õlu ettevõtete tegevusega ning Rakvere linnuse muuseumiga.