MTÜ Soome-Eesti Kaubanduskoja isikuandmete töötlemine

 

Koda kasutab järgnevaid isikuandmeid:

  • nimi
  • telefoninumber
  • e-maili aadress
  • fotod

Isikuandmete kasutamise eesmärk

Isikuandmeid kasutatakse ainult koja liikmete (juriidilised isikud) esindajate (füüsilised isikud) teavitamiseks koja korraldatavatest üritustest, samuti koja regulaarse uudiskirja edastamiseks. Fotosid kasutatakse koja ürituste kajastamiseks.

Isikuandmete kasutamise õiguslik alus

Koda kasutab isikuandmeid mittetulundusühingute seaduses sätestatud ülesannete täitmiseks. Fotosid kasutab ning uudiskirja edastab koda Sinu nõusoleku alusel.

Õigus oma andmetele ligi saada

Sul on õigus tutvuda oma isikuandmetega ning nõuda vastavate andmete parandamist, kirjutades kojale vastava sooviga e-kirja (info@fecc.ee).

Õigus andmete ülekandmisele

Sul on õigus nõuda oma isikuandmete ülekandmist, kirjutades kojale vastava sooviga e-kirja. Koda kannab andmed üle pärast seda, kui on tuvastanud isikusamasuse.

Õigus andmete kustutamisele

Sul on õigus oma andmeid, sh fotosid kustutada, kirjutades kojale vastava sooviga e-kirja. Koda peab vastama Sinu pöördumisele ning kustutama andmed, kui ei ole seaduses ette nähtud kohustust neid säilitada.

Koja uudiskirjast loobumine

Sul on õigus loobuda uudiskirjade saamisest. Loobumiseks saab valida uudiskirjas sisalduva loobumisviite või kirjutades kojale vastava sooviga e-kirja.

Küpsised (cookies):

Koja koduleht kasutab küpsiseid veebiliikluse analüüsimiseks ja statistika teostamiseks. Kõik andmed, mida küpsised koguvad, on anonüümsed ehk nende alusel ei ole võimalik inimest tuvastada. Sa võid kustutada kõik juba arvutis olevad küpsised ning küpsised mis tahes ajal tagasi lükata, muutes oma veebilehitseja seadeid.

Andmekaitse ning andmetöötluse järelevalvet korraldab ning kontrollib Eestis Andmekaitse Inspektsioon.