Seminar – kuidas leida ja valida õigeid inimesi Eestis ja Soomes?

Personali sihtotsingu firmad Executive Lab ja Birn+Partners tegutsevad ühiselt nii Baltikumis kui mujal Euroopas otsides oma kliendidele spetsialiste ja juhte. Seminaril rääkis Executive Labi ja Birn+Partnersi partner Tõnis Arro sellest, mille poolest sihtotsing erineb muudest otsinguteenustest, Birn+Partnersi juhtivpartner Harri Immonen tutvustas Soome tööjõuturu eripärasid ja rääkis sellest, kuidas seal inimesi leida saab. Seminari teises pooles rääkis Birn+Partnersi ja Executive Labi suurkliendi, ehitusjuhtimise ja -konsultatsioonifirma juht Aki Puska sellest, kuidas firmast SITOWISE sai enam kui 1000 töötajaga firma Soomes ja arenev firma ka Eestis.

Lõpuks rääkis Tõnis Arro sellest, kuidas valida leitud kandidaatide hulgast parim ja sellestki, et intervjuu ei ole eriti hea valikumeetod. Tõnis Arro tutvustas ka uut rakendust Teamscope, mille abil saab vähendada riski, et valitud töötaja ei sobi kokku nendega, kellega ta koos tööle peab hakkama. Kui keegi kes ei saanud seminaril osaleda, sooviks siiski saada seminari materjale, paluvad korraldajad endale sellest lahkesti teada anda.

Suur tänu liikmesfirmadele Executive Lab Search ja Birn+ Partners ning kõigile osalejatele!